MIJNcoach

Insteek van MIJNcoach is te werken aan een constructieve verbetering van de spelkwaliteit van het gezelschap. Eenmalige workshops hebben vaak niet hun effect op lange termijn omdat het snel vergeten wordt en het niet direct toegepast wordt in de praktijk. De Theatermijn gaat samen met de vereniging een samenwerking aan waarin ze minimaal 8 weken lang training krijgen en vervolgens begeleidt worden tijdens het maakproces van een voorstelling. De workshops die zij krijgen speelt in op de ontwikkelingen binnen het repetitieproces. Zo kunnen de spelers en regie het geleerde in de workshops direct toepassen in hun eigen repetitieproces. De Theatermijn houdt een ‘vinger aan de pols’ een speelt in op de juiste momenten.