ANBI Status

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Theatermijn

 • RSIN / fiscaal nummer: 852190943

 • KvK nummer: 56569157

 • IBAN: NL41TRIO0254845169

 • ANBI status: sinds 2019

Doelstelling Stichting Theatermijn
Het faciliteren van podiumkunsten (met name toneel) in Zaanstad en omgeving, onder andere door het beschikbaar stellen van repetitieruimtes, het mogelijk maken van optredens, alsmede het verzorgen van begeleiding en onderwijs op het gebied van podiumkunsten.
Zie via de link meer informatie over onze doelstelling en beleid.

 Contactgegevens

 • E-mailadres: info@theatermijn.nl

 • Website: www.theatermijn.nl

 • Postadres: De Ruyterstraat 31, 1541CV in Koog a/d Zaan

 • Telefoonnummer: +31 (0)6-15597825

Bestuur

 • Voorzitter: Willemijn van den Bos

 • Penningmeesters: Kootje Kruse

 • Secretaris: Jan Schoen

 • Bestuurslid: Gerbrand Borgdorff


Beloningsbeleid:
Het bestuur van Stichting Theatermijn ontvangt geen vergoeding voor haar inzet voor de stichting. Directie en personeel wordt betaald volgens CAO Dans & Theater.


Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:

Financieel Jaarrekening 2018: Download Financieel Jaarverslag 2018
Inhoudelijk Jaarverslag 2018: Download Inhoudelijk jaarverslag 2018
Activiteitenoverzicht 2018: Download Financieel jaarverslag 2018